Zakony w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w XIV-XVIII wieku

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 43 (1975) s. 27-72
Jerzy Kłoczowski

 

do góry