Początki współpracy polsko-rosyjskiej w dziedzinie geologii i kartografii : Akademia Nauk w Petersburgu i polskie środowisko naukowe w XVIII w.

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 22, Numer 4 (1974) s. 617-631
Ryszard W. Wołoszyński

 

do góry