"Geografskata terminologija vo dialektite na makedonskiot jazik", Božidar Vidoeski, Skopje 1999 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 44 (1999) s. 155-158
Ewa Rzetelska-Feleszko , Božidar Vidoeski (aut. dzieła rec.)

 

do góry