Personel kancelaryjny księżnej Agnieszki świdnicko-jaworskiej w latach 1386-1392

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 55, Numer 3 (2000) s. 433-442
Dagmara Adamska-Heś

 

do góry