Nazwy miejscowe byłych województw łęczyckiego i sieradzkiego

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 11, Numer 1-2 (1966) s. 128-135, 404
Anna Pazdur-Strokowska

 

do góry