"Cenzura w Niemczech w XX wieku. Studia, analizy, dokumenty", wybór i oprac. Cz. Karolak, Poznań 2000, Wydawnictwo Poznańskie, Poznańska Biblioteka Niemiecka, pod red. H. Orłowskiego i Chr. Klessmanna, 9, ss. 476 : [recenzja]

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 55, Numer 4 (2000) s. 600-602
Adam Galos , Cz. Karolak (aut. dzieła rec.)

 

do góry