Etapy dzieciństwa w kulturze Moche - materiały grobowe i ikonografia

Przegląd Historyczny, Tom 103, Numer 4 (2012) s. 603-627
Wiesław Więckowski, Janusz Z. Wołoszyn

 

do góry