Więźba z 1549 roku w kamienicy wrocławskiej

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia, Tom 18, Numer 3/4 (1973) s. 311-312
Zofia Bandurska

 

do góry