"Publicyści Wielkiej Emigracji o rządach zaborców na ziemiach Rzeczypospolitej 1832-1862", Urszula Kalembka, Olsztyn 2000 : [recenzja]

Studia Historyczne, Tom 45, Numer 1 (2002) s. 106-108
Wiesław Caban , Urszula Kalembka (aut. dzieła rec.)

 

do góry