Znaczenie onomastyki dla badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym : na przykladzie Opolszczyzny

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 27 (1982) s. 155-161
Tadeusz Ładogórski

 

do góry