Nazwy terenowe i osobowe z okolic Skotnik w pow. koneckim

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 16, Numer 1-2 (1971) s. 122-177, 329
Józef Wroniszewski

 

do góry