Ze studiów nad judaikami (polskie srebrne oprawy na "Megilla Ester")

Rocznik Historii Sztuki, Tom 17 (1988) s. 323-330
Izabella Rejduch-Samkowa

 

do góry