"Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za lata 1944-1953", Jakub Sawicki, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 6-10 (1954-1958) : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 5 (1960) s. 183
Jerzy Luciński , Jakub Sawicki (aut. dzieła rec.)

 

do góry