"Dyskurs kolonialny w Drugiej Rzeczypospolitej", Marek Arpad Kowalski, Warszawa 2010 : [recenzja]

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 118, Numer 2 (2011) s. 353-357
Maciej Górny , Marek Arpad Kowalski (aut. dzieła rec.)

 

do góry