Inwentaryzacja pieczęci w archiwach państwowych

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 7 (1962) s. 218
Stefan Kuczyński

 

do góry