"Rady narodowe w latach 1944-1950. Informator o materiałach źródłowych przechowywanych w archiwach PRL", Warszawa 1969 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 16 (1971) s. 270-271
Ireneusz Ihnatowicz

 

do góry