Galicyjski odłam narodu szlacheckiego w latach 1772-1815

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 95, Numer 2 (1988)
Irena Rychlikowa

 

do góry