Książka jednego autora kilku autorów (o pracy Zygmunta Woźniczki po raz ostatni)

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 101, Numer 2 (1994)
Janusz Kurtyka

 

do góry