Fragmenty lwowskie. Źródło dzieł Dufaya, Josquina, Piotra de Domarto i Piotra z Grudziądza w Polsce XV w.

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 34, Numer 3 (134) (1989) s. 3-46
Mirosław Perz

 

do góry