"Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi. T. 4", Warszawa 2010 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 50 (2012) s. 184
P. W.

 

do góry