"Χρονικον περί των Τούρκων σουλτάνων", Γ. Ζώρας, Αθηνών 1958 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 5 (1960) s. 198
Wincenty Swoboda , Γ. Ζώρας (aut. dzieła rec.)

 

do góry