"Militaria 1794 roku, ich koleje, wyniszczenie i stan zachowania w naszych archiwach, cz. I", Wacław Zienkiewicz, "Studia i materiały do historii sztuki wojennej", t. I, Warszawa 1954, s. 307-320 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 2 (1958) s. 236
Benon Miśkiewicz , Wacław Zienkiewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry