Parę uwag o tradycjach gotyckich w rzeźbie małopolskiej okresu renesansu i baroku

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 32, Numer 2 (1970) s. 155-163
Andrzej M. Olszewski

 

do góry