Stosunek sejmu, prasy i opinii politycznej w Szwecji do sprawy polskiej w 1863 r.

Przegląd Historyczny, Tom 68, Numer 4 (1977) s. 659-682
Leokadia Kowalska-Postén

 

do góry