Poznańskie Zakłady Koncentratów Spożywczych "Amino" w latach 1929-1969 : (szkic monograficzny)

Kronika Miasta Poznania : kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Tom 38, Numer 2 (1970) s. 25-38
Witold Engel

 

do góry