"Dokumenty grodzieńskie do historii rodu Adama Mickiewicza", Piotr Bańkowski, "Archeion" 42 (1965) : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 14 (1969) s. 259
Marceli Kosman , Piotr Bańkowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry