Retoryka, retoryczność i badania literackie : wyjaśnienie pewnych nieporozumień i prezentacja metody badawczej

Przegląd Humanistyczny, Tom 50, Numer 5/6 (398/399) (2006) s. 251-266
Jakub Z. Lichański

 

do góry