Jeszcze o działalności kościelnej biskupa Wolimira

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 80 (1993) s. 101-105
Jacek Maciejewski

 

do góry