Biskupi włocławscy a opactwo w Byszewie (Koronowie) w XIII i XIV wieku

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 96 (2001) s. 63-78
Jacek Maciejewski

 

do góry