"Zapysky Naukowoho Towarystwa imeni Szewczenka", t. 252, Lwiw 2006 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 102, Numer 3 (2011) s. 500-507
Vitaliy Perkun

 

do góry