Neolityczne materiały z wielokulturowego stanowiska 27(I) w Michałowicach, woj. krakowskie

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 49 (1997) s. 39-94
Agnieszka Czekaj-Zastawny, Sarunas Milisauskas

 

do góry