"A world destroyed. The atomic bomb and the grand alliance", Martin J. Sherwin, New York 1975 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 69, Numer 2 (1978) s. 380-382
Przemysław Grudziński , Martin J. Sherwin (aut. dzieła rec.)

 

do góry