"Prasa : nasz chleb powszedni", Walery Pisarek, Wrocław 1978 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, Tom 19, Numer 1 (1980) s. 111-115
Andrzej Paczkowski , Walery Pisarek (aut. dzieła rec.)

 

do góry