Z badań nad kapitałem łódzkim na Kaukazie na przełomie XIX i XX wieku

Przegląd Historyczny, Tom 54, Numer 4 (1963) s. 592-610
Ireneusz Ihnatowicz

 

do góry