"Fryderyk Wielki a Polska", Władysław Konopczyński, posłowiem opatrzył Emanuel Rostworowski, Poznań 1981 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 74, Numer 2 (1983) s. 410-411
Łukasz Kądziela , Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.), Władysław Konopczyński (aut. dzieła rec.)

 

do góry