"Diariusz sejmu lubelskiego 1566 roku", oprac. Irena Kaniewska, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 74, Numer 2 (1983) s. 404-405
Jolanta Choińska-Mika , Irena Kaniewska (aut. dzieła rec.)

 

do góry