Badania na cmentarzysku z okresu rzymskiego w Kryspinowie, pow. Kraków

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 24 (1972) s. 129-148
Kazimierz Godłowski

 

do góry