Wojskowe bataliony górnicze w Polsce w latach 1949-1959

Przegląd Historyczny, Tom 85, Numer 1-2 (1994) s. 123-133, 202-203
Edward J. Nalepa

 

do góry