"Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia : (przestrzeń - podatnicy - rzemiosło)", Mateusz Goliński, Wrocław 1997 : [recenzja

Roczniki Historyczne, Tom 64 (1998) s. 264-267
Jacek Wiesiołowski , Mateusz Goliński (aut. dzieła rec.)

 

do góry