"Pojęcie równości w greckich koncepcjach politycznych. Od Homera do końca V w. p.n.e.", Włodzimierz Lengauer, Warszawa 1988 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 80, Numer 2 (1989) s. 387-388
Józef Wolski , Włodzimierz Lengauer (aut. dzieła rec.)

 

do góry