W sprawie polityki polskiej wobec Czechosłowacji w 1938 r. : (na marginesie artykułu Jerzego Tomaszewskiego, Polska wobec Czechosłowacji w 1938 r., PH t. LXXXVII, 1996, z. 1, s. 43-59)

Przegląd Historyczny, Tom 88, Numer 2 (1997) s. 331-341, 379
Tadeusz Kisielewski , Jerzy Tomaszewski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Jerzy Tomaszewski ,Polska wobec Czechosłowacji w 1938 r. ,"Przegląd Historyczny" t. LXXXVII

 

do góry