Inwentaryzacje i badania naukowe.

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 54, Numer 4 (1992) s. 152

 

do góry