Nowa praca o rozwoju kartografii wojskowej w Polsce

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 24 (1979) s. 207-212
Stanisław Alexandrowicz , Bogusław Krassowski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Bogusław Krassowski ,Polska kartografia wojskowa w latach 1918-1945 ,Warszawa 1974

 

do góry