"Orjentalista Józef Juljan Sękowski", Zygmunt Peszke, odb. z kwartalnika "Wschód" nr. 1(13) : [recenzja]

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 10 (1935) s. 479
Leonid Żytkowski , Zygmunt Peszke (aut. dzieła rec.)

 

do góry