Herby samorządowe II Rzeczypospoitej w zasobie Archiwum Państwowego m. st. Warszawy

Kronika Warszawy, Tom 30, Numer 4 (119) (2003) s. 79-96
Sławomir Górzyński

 

do góry