Medalion cesarza Galliena znaleziony w okolicach Chocimia w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego w Berlinie

Wiadomości Numizmatyczne, Tom 38, Numer 1-2 (147-148) (1994) s. 57-63
Jerzy Kolendo

 

do góry