Strenuus jako tytuł polskich rycerzy pasowanych (XIII-XV w.)

Przegląd Historyczny, Tom 77, Numer 4 (1986) s. 625-648
Ambroży Bogucki

 

do góry