Szósta Jugosłowiańska Konferencja Onomastyczna (Donji Milanovac 9-12 października 1985 r.)

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 32 (1988) s. 288-291
Wiesław Boryś

 

do góry