"Mickiewicz Magyarországon. A költő halálának századik évfordulójára", összeāllītotta Kozocsa Sándor, Budapest 1955, Széchényi Könyvtār - Bibliográfiai Osztálya, Új Bibliográfiai Füzetek, Szerkeszti Bélley, Pál I, s. 64 = "Mickiewicz na Węgrzech. W setną rocznicę zgonu poety", zestawił Aleksander Kozocsa, Budapeszt 1955, Biblioteka Narodowa im. Széchényiego - Sekcja Bibliograficzna, Nowe Zeszyty Bibliograficzne, redaguje Paweł Bélley, I, s. 64 : [recenzja]

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 47, Numer 3 (1956) s. 282-285
Jan Reychman , Sándor Kozocsa (aut. dzieła rec.)

 

do góry