Archiwum rodziny Hauke i spuścizna gen. Józefa Ludwika Hauke-Bosaka

Przegląd Historyczny, Tom 69, Numer 3 (1978) s. 491-509
Barbara Smoleńska

 

do góry